eizkaznica
posodobljeno: januar 2018

Energetska izkaznica stavbe je javna listina s podatki o energetski učinkovitosti stavbe in s priporočili za povečanje energetske učinkovitosti.

Izdelujejo jo neodvisni strokovnjaki  (z licenco) na zahtevo stranke.

Izdajajo jo pooblaščene pravne osebe – izdajatelji, ki jim pooblastilo za izdajo energetske izkaznice stavbe podeli pristojni minister po izvedenem javnem natečaju.

Energetska izkaznica stavbe je obvezna pri prodaji stavbe ali njenega posameznega dela in pri oddaji v najem za obdobje enega leta ali več. Namesto izkaznice za posamezni del se lahko predloži izkaznica za celotno stavbo.
Energetska izkaznica stavbe je tudi obvezna za vse stavbe v lasti ali uporabi javnega sektorja, ki so večje od 250 m2.

Pravilnik o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb

Izdelovanje energetskih izkaznic stavb

Cena izdelave EI je odvisna od lastnosti stavbe ali dela stavbe. Izpolnite obrazec za izdelavo energetske izkaznice in nam ga pošljite. Prejeli boste našo najboljšo ponudbo! 

Nezakonita Uredba o določitvi najvišjih cen za izdajo energetske izkaznice je naredila veliko slabega. Uredba je veljala približno 14 dni, do sprejema novega energetskega zakona EZ-1. Z dnem uveljavitve zakona  EZ-1 Zje prenehal veljati Energetski zakon (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08, 22/10, 37/11 – odločba US, 10/12 in 94/12 – ZDoh-2L), ki je bil osnova za to uredbo. Ta uredba sicer ni preklicana, je pa nezakonita, ker nima več veljavne zakonske podlage. Če ne drugega, je povzročila veliko zmedo in škodo na področju energetskih izkaznic.

Proti zlorabam energetske izkaznice stavbe!